Kontak webmeester                    © 2017 NGK Sinode Goudland          

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK SINODE

TUISBLAD     

OOR ONS SINODE

DOKUMENTE

KONTAK ONS

Ons visie: Om God se liefde met egtheid en omgee uit te leef

tel 011 412 3441

faks 011 692 3893

sel 073 154 8718

volbring@ngkgoudland.org.za

Predikant Sinodale Bedieninge (Hoof Uitvoerende Beampte)

Ds NWJ (Nico) van Rensburg. Die kantoor is geleë by NGK Helikonpark, Condorrylaan, Randfontein, Posbus 982, Randfontein 1760, tel 011 412 3210, sel 083 534 2341 / 082 899 8400 volbring@ngkgoudland.org.za / slegs vir vertroulike korrespondensie; ds.nico@ngkgoudland.org.za

Sekretaresse in die hoofkantoor

Mev Hermien Bezuidenhout, Posbus 4371, Helikonpark 1771, tel 011 412 3441, faks 011 692 3893, sel 073 154 8718, volbring@ngkgoudland.org.za

….........................................................................................................................................................................................

Kommunikasie

Ds N (Noël) Schreuder, sel 082 899 8400, e-pos ds.noel@ngkgoudland.org.za (Alle korresponsie aan die Sinode gaan aan volbring@ngkgoudland.org.za)

….........................................................................................................................................................................................

Personeelsake en finansies

Mev CJ (Classina) Cornelius, Posbus 32034, Totiusdal 0134, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2731, epos classina@ ngkgoudland.org.za, Me Elsa Kaestner, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2730, e-pos elsa@ ngkgoudland.org.za.

Die personeel van die kantoor verrig administratiewe funksies soos aan hulle opgedra deur die Sinode van Wes-Transvaal. Die kantore is geleë in Potgieter Park 603, Meyerstraat 888, Rietfontein, Pretoria, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2729/30/31, epos goudadmin@ngkgoudland.org.za

….........................................................................................................................................................................................

PSD Barmhartigheid

Ds NWJ (Nico) van Rensburg, tel 011 412 3210, sel 083 534 2341, e-pos bestuur@ngwelsyn.co.za

….........................................................................................................................................................................................

Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds

Mnr TP (Theo) Smith, Pretoriusstraat 1200, Hatfield 0083, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415, faks 086 696 3548, e-pos theo@pensioene.co.za

….........................................................................................................................................................................................

Bestmed (kerkgroep) 

NG Kerk-groep korporatiewe kliëntediensadviseur: Veronica Stuurman – Maandag tot Vrydag (08:00-16:00), tel 012 472 6456, e-pos veronicac@bestmed.co.za

Bestmed Oproepsentrum: 086 000 2378. E-pos navrae – service@bestmed.co.za, faks 012 472 6500. Instap fasiliteit – Blok A, Glenfield Kantoorpark. Oberonlaan 361, Faerie Glen, Pretoria

….........................................................................................................................................................................................

Argief

Die Goudland Sinode bly by die argief van die Sinode van Wes-Kaapland ingeskakel.

Argiefgebou, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch. Posbus 34, Stellenbosch 7599, tel 021 882 9923, faks 086 617 5963, e-pos argief@kaapkerk.co.za

Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, tel 021 957 7104, sel 083 270 5211, e-pos bossie@kaapkerk.co.za

Hoofbeampte: Mev Liesl Rabie, tel 021 882 9923, e-pos liesl@kaapkerk.co.za

Webwerf: http://kerkargief.co.za

….........................................................................................................................................................................................

Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Organiserende Sekretaris: Ds JH (Johan) Peyper, Posbus 2002, Kemptonpark 1620, tel 011 970 4010, faks 011 970 2506, sel 082 335 1722, e-pos peyper@biblesociety.co.za

HOOFKANTOOR VAN NGK GOUDLAND